banner-topbar
Hotline: 0933.789.651 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo của tôi

Khóa an toàn Log out - Tag out ( LOTO)

Khóa an toàn Log out - Tag out ( LOTO)

Tác hại từ những năng lượng nguy hiểm luôn nằm trong TOP cao, để đảm bảo cho những người làm việc được an toàn về nhà sau mỗi ngày làm việc.Thì hệ thống Safety Lockout Products ra đời, giải quyết được phần lớn các nguy cơ tiềm ẩn khi làm việc.

Năng lượng nguy hiểm là bất kỳ năng lượng được lưu trữ hoặc còn lại trong máy móc có thể gây nguy hiểm do việc năng lượng khởi động bất ngờ hoặc do sự giải phóng bất ngờ của năng lượng dự trữ - bao gồm năng lượng điện, năng lượng nhiệt, các phản ứng hóa học, chuyển động cơ học, năng lượng tiềm ẩn hoặc năng lượng dự trữ.

  •  

  •  

 

 

Đang xem: Khóa an toàn Log out - Tag out ( LOTO)